Demonstrerer motVardafjell-utbygging, engasjerer Elden som advokat. En gruppedemonstranter har sperret veien inn til Vardafjell-anlegget og har engasjertadvokat John Christian Elden til