– Det er jo nesten pinlig at vi er blakke. Utbyggingen av Godfarfoss, som renner ut i Pålsbufjorden på grensen mellom kommunene