Konket med norske superturbiner. Cleanpower fikk millioner i statsstøtte og ble skrytt opp i skyene