Vindmøllene reiser seg, ingen aksjonist å se. 13 av 43 vindmøller er så langt kommet på plass i Geitfjellet vindpark.