SV vil ha klare tall. SV undrer seg over at regjeringens tall på vannkraftpotensialet er tre