Senterpartiet: Kritisk til solpark-utspill. Marius Torgersen, leder av Nes Senterparti, slår fast at det er uaktuelt for Senterpartiet å omdisponere 400