Elkem slår alarm om dyr strøm: Ber politikerne begrense krafteksporten. Elkem vil begrense krafteksporten for å hindre at