Her bør nye vindmøller i Norge plasseres, ifølge forskergruppe. Forskerne peker ut Nord-Norge som best egnet om vi legger mye vekt på natur og miljø. Holdes miljøkostnader utenfor regnestykkene, finner forskerne at det gunstigste er å bygge mer vindkraft i Sør-Norge. Men om vi vil ta hensyn til både kostnader for de lokale innbyggerne og nasjonale miljøhensyn, bør en større del av produksjonen flyttes mot den nordlige delen av Norge, finner forskerne ut i analysen sin. (forskning.no 7/10)

Utbygging av vindkraft i Sverige kan dabbe av.