Frykter at større solcelleflater kan blende og forstyrre villreinen. Bruk av solcelle over større