Krever lovlighetskontroll av Havsul1-vedtak. Det er MDG og Rødt som har sendt et brev til kommunestyret i Ålesund kommune der de ber om at vedtaket om