Finansdepartementet: Ikke behov for norske tiltak i det finansielle kraftmarkedet nå. Finansdepartementet mener de svenske og finske tiltakene er tilstrekkelige for å redusere risikoen. Statkraft støtter beslutningen om å avvente situasjonen, men er forberedt på «ulike scenarioer». «Det ikke er behov for norske tiltak rettet mot norske selskaper nå, men behovet blir vurdert fortløpende», heter det videre. Departementet begrunner dette med at norske vannkraftprodusenter har høy lønnsomhet, og at de så langt ikke antas å ha utfordringer med å finansiere seg i det private markedet.