Mange kraftliner under planlegging: – Legg meg med ein klump i magen kvar natt. Det ligg an til fleire protestar mot bygging av kraftleidningar i norsk natur i åra som kjem. (…) – Me krev jord- og sjøkabel. Det gjeld her, men også komande utbyggingar i Noreg i åra som kjem, seier Dag Jørgen Neraal i Forum for jord- og sjøkabel i Etne. (nrk.no 26/6)