Småbarnsfamilien har vore utan straum i fem dagar. – Det verste er all usikkerheita.