Vil ha ekstraskatt. Direktør Eirik Frantzen i Nordkraft mener produsentene tjener så grovt på høye strømpriser at en ekstraskatt er på sin plass. Han etterlyser en ordning som sikrer at staten faktisk har de pengene som skal til for å kunne gi strømstøtte videre fremover. Forslaget til Frantzen er mer konkret å ilegge en ekstraskatt for kraftprodusenter på inntekter de får på strømpriser over 70 øre kilowattimen. Direktøren mener dette er rett og rimelig, når man ser på hva kraftprodusentene tjener i disse dager.