Nordmann leder samtalene med EU om gassmarkedet. Norge og EU har nedsatt en felles arbeidsgruppe som skal se på tiltak for å få ned gassprisen. EU-ambassadør Rolf Einar Fife leder arbeidet fra Norges side. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og statsminister Jonas Gahr Støre ble i forrige uke ble enige om å nedsette en felles arbeidsgruppe. Den skal se på gassmarkedet, skriver Energi og Klima.