Legg planane om datasenter på is. Det blir ikkje noko datasenter