Sognekraft og NVE stiller på folkemøte

I vinter gikk bygdelaget og flere privatpersoner i Veitastrond til politiet med en anmeldelse der det ble hevdet at Sognekraft hadde jukset med vannstandsmålinger over en periode på mer enn ti år. Nå blir det folkemøte i bygda - der både Sognekraft og Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) stiller. Det skriver VG. – Det er et ønske fra kommunen og bygdefolket at NVE deltar på et møte om utfordringene som har vært i Veitastrond.