I etterkant av det store havvind-møtet der Norge ikke fikk delta, har statsminister Jonas Gahr Støre sendt et brev til EU der han beroliger unionen om at norsk havvindsatsing vil bli omfattende, og den vil komme EU til gode. Det skriver Energi og Klima.

Det skal ha vært to dager etter at Danmark, Tyskland, Belgia, Nederland og EU-kommisjonen la frem sine planer om gigantisk havvindsatsing fra Nordsjøen, at Støre forfattet likelydende brev til EU-toppene Ursula von der Leyen og Charles Michel.