Fjordkraft-sjefen med en halv million i bonus etter halvering av aksjekursen og kundeflukt. Strømselskapet har tapt store summer på feilslåtte fastpriskontrakter, og har hatt en rekke uheldige episoder med Forbrukerrådet. Likevel får toppsjef Rolf Barmen utbetalt en halv million i bonus. Fjordkraft-aksjens utvikling på Oslo Børs har vært en sorgens kapittel. Etter å ha nådd kurstoppen på 82 kroner per aksje i september 2020, har aksjen rast på børs. Mandag ble selskapet omsatt til en pris på 23 kroner per aksje.