Jo mer strøm han bruker, jo mer penger får han. Strømstøtteordningen gjør at flere fastpriskunder nå tjener penger på å bruke strøm. Strøminfluenser Mathias Nilsson er en av dem. Han deler gjerne av gratisstrømmen sin og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Han står bak facebookgruppa «Prismatch strøm» og «Fri strøm». Samme hva strømmen koster, betaler han 80 øre. Når han i tillegg mottar strømstøtte, går han faktisk i pluss. – Alle som har lav fastpris på strøm får igjen penger for å bruke strøm når prisen er så høy.