– Det må tas grep nå, så norske forbrukere og industri ikke får strømsjokk. Senterpartiet vurderer muligheten for