Venstre vil koble havvind til Skottland-kabel. Venstre tar til orde for å knytte strømkabelen Northconnect opp mot havvind i Nordsjøen. - Dette må ikke