Fire av fem vil ha makspris på strøm. Mens 79 prosent av de spurte svarer de vil ha en slik øvre grense for hvor mye strømmen skal koste, svarer 12 prosent at de ikke vet. 9 prosent av de spurte svarer nei. Drøyt halvparten, 56 prosent, sier også at de er helt eller delvis enige i påstanden om at strømprisen bør styres politisk og ikke av markedet. Til sammenligning er det bare tre partier på Stortinget – KrF, Rødt og Frp – som går inn for ulike former for makspris.