11 prosent lavere kraftproduksjon som følge av mer strømimport i uke 28. I NVEs kraftsituasjonsrapport kommer det frem at Norge importere mer strøm, produserte mindre og at Midt-Norge hadde en svært variabel strømpris i uke 28. (NVE 21/7) 46 sommervikarer og