Alternus Energy prises til 663 mill. Solenergiselskapet Alternus Energy Group lanserer onsdag en rettet