Staten har tjent 27 milliarder ekstra på strømkrisen hittil i år: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har på forespørsel fra VG regnet på hvor mye ekstra staten har fått inn på grunn av de ekstraordinære strømprisene fra 1. januar til 19. juli i år. Svaret er 38 milliarder – minus 11 milliarder i strømstøtte – sum 27 milliarder. Et tilsvarende regnestykke fra Energi Norge gir 25 milliarder kroner i ekstrainntekter. Da Finansdepartementet regnet på dette i mai, anslo de en ekstrainntekt på 35 milliarder kroner for hele året, før strømstøtten.