Statnett ønsker mer flyt av kraft mellom nord og sør – Sp og SV er imot. Forskjellene i hvor det brukes og produseres kraft har fått Statnett til å ville gire opp tempoet i utbyggingen av de store kraftlinjene mellom sør og nord. Da kan kraftoverskudd bedre fordeles mellom landsdelene. Følgelig vil også strømprisene utjevnes, skriver Aftenposten. – Prisforskjellene som er nå, viser den samfunnsmessige verdien av å flytte kraft mellom landsdeler, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett til avisa.