Strømpriser gjør at inkassobransjen slår alarm: Mange sliter med å få månedsbudsjettet til å gå opp, og konsekvensen er at stadig flere lar regninger ligge for lenge, ifølge inkassobyråer VG har vært i kontakt med. I mars så inkassobyrået Fair Group antallet energirelaterte inkassosaker øke med nesten 50 prosent sammenlignet med samme måned året før. – Beløpet er også over dobbelt så høyt, sier Christian Aandalen, administrerende direktør i Fair Group. Et annet selskap, Inkassopartner, mener at folk betaler strømregningen, men da ikke har råd til å betale andre fakturaer.