Strømselskapene stuper på ny kundemåling: Flere av de store strømleverandørene får en svært dårlig plassering på Norsk Kundebarometer for 2022, skriver Dagens Næringsliv. Fjordkraft faller tredje mest blant strømleverandørene, ned syv poeng til 60,2 poeng. Alt under 60 poeng indikerer svært misfornøyde kunder i undersøkelsen. – Strøm er komplisert for folk flest, fordi bransjen har gjort det komplisert, tror Norsk Kundebarometers prosjektleder Pål Silseth. Fortum-selskapet Hafslund Strøm havner helt nederst på lista. Strømleverandøren Tibber, som er med i undersøkelsen for første gang, går rett inn på en tredjeplass.