Etter det store vindkraftåret 2020 var det ventet at det ville bli mindre ny kraftproduksjon i Norge i fjor. NVE la fredag fram fasiten: Til sammen ble det satt i drift vind- og vannkraft tilsvarende 3,1 TWh i fjor.

Det er langt mindre enn året før, men likevel betydelig mer enn de foregående årene.

Made with Flourish

Over 50 nye småkraftverk

Mesteparten av den nye produksjonen ble satt i drift i det siste kvartalet i fjor (2 TWh). Av årets åtte nye vindkraftverk som kom i produksjon, kom seks av dem i gang mot slutten av året.

– Hvis vi regner med de turbinene som har startet å produsere kraft i vindkraftverk som er delvis i drift, har vi nå til sammen 15,4 TWh vindkraftproduksjon i Norge, kommenterer direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg, i en melding fra direktoratet.

I 2021 er det registrert satt i drift 53 små vannkraftverk med en samlet årlig produksjon på 0,7 TWh. Det er en voldsom vekst fra tidligere år. Faktisk er det nesten dobbelt så mye av det som ble satt i drift av større kraftverk på over 10 MW (0,4 TWh). I tillegg kommer knapt 0,3 TWh via opprusting og utvidelser av eksisterende kraftverk.

Made with Flourish

Lite nytt

I fjerde kvartal i fjor fikk fem mindre vannkraftprosjekter klarsignal fra myndighetene, mens fire fikk avslag.

NVE har ved utgangen av fjerde kvartal registrert 62 vind- og vannkraftprosjekter under bygging. Når disse er satt i drift vil de bidra med 2,2 TWh ny vindkraftproduksjon og 1,3 TWh vannkraftproduksjon. 0,8 TWh av vindkraftproduksjonen som er under bygging, leverer allerede strøm til nettet fra fire vindkraftverk som satte i drift de første turbinene i 2021, skriver NVE i meldingen.