Europower Energi har vært i kontakt med en rekke kraftselskaper for å høre hvilket nivå de legger smittevern-tiltakene etter ferien. Oppsummert er det fortsatt strenge tiltak, men ikke fullt så strengt som i mars/april.

God erfaring med hjemmekontor i Agder

– I Agder Energi hadde vi en gradvis og kontrollert gjenåpning av kontorarbeidsplassene i slutten av mai og begynnelsen av juni. Fra 12. juni har det vært åpent for at ansatte kan komme tilbake til kontoret. Smittevernreglene må selvsagt fortsatt overholdes, noe som kan føre til enkelte begrensinger i kontorlandskap, forteller Kristin A.