Forbrukertilsynet har en «Standard kraftleveringsavtale» som de i 2016 utarbeidet sammen med Energi Norge. Dette er en standardavtale i form av en avtalemal, som Forbrukertilsynet anbefaler at kraftleverandørene bruker når det skal inngås strømavtaler med forbrukere. Selv om kraftleverandørene selvsagt må overholde forbrukerrettighetene i loven, er det imidlertid ingen plikt for kraftleverandørene til å bruke disse standardvilkårene.

Likevel var det den gang veldig mange kraftleverandører som tok i bruk «Standard kraftleveringsavtale».

Problemet var bare at de brukte ikke malen slik den egentlig var tenkt.