Det har vært skapt store forventninger til hvilke forslag miniutvalget