Mette Bjørndal er professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, og har forsket på kraftmarkeder i mange år. Hun var også medlem av strømnettutvalget, som la fram sin rapport i juni. Bjørndal er også medlem av Teknisk beregningsutvalg for klima.

Økonomiprofessoren peker på at når kraftprodusentene får beskjed om å spare på vannet, betyr det at prisen stiger. Det er den eneste måten man kan spare på vannet, slik systemet er i dag.

Analytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight påpekte overfor Europower sist uke, at produsentene i løpet av få dager hadde økt vannverdien med 50 øre/kWh.