Rauma Energi er i prisområde NO3, og fekk eit driftsresultat i fjor på 20,5 millionar kroner før finanspostar, syner årsrapporten som no er lagt fram. Det er tre gonger meir enn i 2020.

Resultat før skattekostnad var på berre 2 millionar kroner. Reglane i dag er slik at selskapet må betale grunnrenteskatt ut frå spotpris, ikkje ut frå inngått kontraktspris. Med store prisforskjellar tyder det at selskapet må betale 10,4 millionar kroner i skatt – altså fem gonger meir enn overskotet.