– Norge er fullt av gamle bygninger som er lite energieffektive. I tillegg bygges det fremdeles nye bygg som ikke er energieffektive nok.