Toppene i Kraft-Norge var kalt inn til møte med NVE i dag, fredag, for blant annet å diskutere den krevende kraftsituasjonen.

Konsernsjef i Agder Energi, Steffen Syvertsen, sier han oppfatter at alle er enige om at markedet slik det har fungert de siste 30 årene, skal bestå videre.

– Vi er i en krevende situasjon. Mye kan endre seg gjennom sommeren og høsten. Hvis det ikke normaliseres, er et worst case-scenarie at vi kan få en mer krevende vinter. Det kan vi ikke utelukke, sier Syvertsen til Europower.