Kraftnettet som er under planlegging i det europeiske nettverket ENTSOE, og som skal dimensjoneres slik at en rekke europeiske land blir forsynt med framtidig havvind som bygges ut i Nordsjøen, har vært lite framme i norsk kraftdebatt.

Både Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen og Statnett-sjef Hilde Tonne peker på at det kan bli et problem for Norge om nettet planlegges uten forbindelse til og fra den norske delen av sokkelen, selv om Norge foreløpig ikke har så omfattende planer for å bygge havvind.