Kronikk av Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseierne

I et intervju med Europower Energi lørdag 11. desember uttaler sjefen for RME, Tore Langset, at nettselskapene kan innføre ny prismodell for nettleie uavhengig av hva Stortinget måtte mene.

Det er oppsiktsvekkende at en statlig etatsleder ikke ser ut til å ville høre på viljen og intensjonene fra et mulig flertall i landets viktigste folkevalgte organ.

En slik uttalelse oser av arroganse.

Uavhengig av RMEs uavhengighet og hva dagens forskrift hjemler av muligheter, vil det være svært spesielt om ikke regulator og nettselskapene tar hensyn til hva et flertall på Stortinget mener i en sak som berører alle norske husholdninger.

Å trumfe gjennom de nye prismodellene mot Stortingets vilje, vil ytterligere svekke tilliten til en bransje hvor tilliten allerede er tynnslitt.

Gjennom de fire siste årene har det pågått en heftig debatt om hvordan myndighetene kan motivere vanlige forbrukere til bedre utnyttelse av det eksisterende strømnettet. Etter sterke protester fra mange ulike aktører, har reguleringsmyndigheten NVE/RME vært tvunget til å trekke flere av forslagene sine eller endre på forslag.

I begynnelsen av juni besluttet imidlertid daværende Olje- og energiminister Tina Bru å godkjenne NVE/RMEs reviderte forslag til forskrift. Denne forskriften gjør det mulig for nettselskapene å radikalt omlegge beregningen av strømkundenes pris for nettleie.

Modellene som nettselskapene nå ruller ut, er det reist omfattende kritikk mot. Bransjeorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forbrukerorganisasjoner står sammen i kravet om å utsette innføringen. Bakgrunnen er at hovedmodellen de fleste nettselskapene samler seg om:

  • Ikke er prøvet ut i særlig skala.
  • Ikke har vært på høring.
  • Er vanskelig å forholde seg til for forbrukerne.
  • I liten eller ingen grad vil gi forbrukerne informasjon om når og hvordan de skal legge om forbruket.

Den virkelig store brukertesten på modellen de store norske nettselskapene vil innføre fra 1. januar er gjort i Gøteborg. De har valgt å trekke modellen tilbake etter massive kundeprotester.

Men her i Norge ser det altså ut til at NVE/RME bryr seg lite om hva forbrukerne og folkevalgte organer måtte mene.

Arrogansen lever åpenbart i beste velgående.