Forskere ved NINA (Norsk institutt for Naturforskning) har påvist at å male et rotorblad svart, drastisk kan redusere antall kollisjoner mellom fugl og turbiner.

Likevel er det ingen vindkraftutbyggere som har malt. Nylig ble tatt til orde for å gjøre dette på Øyfjellet vindpark, noe utbygger sa bestemt nei til og henviste til vilkårene i konsesjonen.

Svartmalte vindturbiner på Smøla. Foto: Roel May, Nina

I kjølvannet av dette stilte SVs Lars Haltbrekken følgende spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru; "Vil statsråden ta initiativ til at NVE endrer konsesjonene som er gitt slik at det stilles krav om feks å male rotorblader svarte?"

Vil bygge videre på forskningen

Nå har Bru svart på spørsmålet. Hun skriver at hun er kjent med forskningen og de gode resultatene angående fuglekollisjoner.

"Dette er kunnskap vi må bygge videre på, og som kan ha betydning for hvordan konsesjonsvilkår for vindkraft utformes fremover", skriver Bru.

Hun legger til at vindkraftutbyggeres skepsis til å male kan forstås ut fra vilkårene om fargevalg som er nedfelt i konsesjonen, hvor det heter at turbinene skal være hvite eller lysegrå.

Samtidig trekker hun fram at det i de fleste konsesjoner er vilkår om at det kan pålegges undersøkelser angående mulige påvirkninger for naturmangfold. Dette gjelder blant annet Øyfjellet vindkraftverk.

– NVE kan fastsette nye vilkår

Samtidig påpeker hun at NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser, og viser her til energiloven paragraf 10-4 første ledd.

Hun skriver også at om konsesjonsvilkår må endres med sikte på nye avbøtende tiltak for fugl, så må dette vurderes av NVE som del av tilsynsvirksomheten med vindkraftverk i drift.