Fram mot 2035 skal Equinor endre seg fra å være en leverandør av olje og gass, til å bli et bredere energiselskap fortsatt med Nordsjøen som utgangspunkt.

– Vår ambisjon er å nå netto null i utslipp i 2050, og å bli et ledende selskap i det grønne skiftet. Det klarer vi ikke alene, sier Opedal til VG.

Lanserer Norway Energy Hub

På selskapets hjemmeside lanserer han Norway Energy Hub som Equinors plan for Norges energiindustri. Den plasserer Norge i sentrum for å få fart på energiovergangen.

— Equinor har et mål om å være en ledende aktør i energiomstillingen. Det betyr også at vi vil ta vår del av ansvaret for å gjøre Norge som energinasjon til et sentrum for resten av Europa. «Norway energy hub» er et initiativ fra Equinor, med en klar oppfordring til samarbeid for å bekjempe klimaendring og sikre verdiskaping i det grønne skiftet. Muligheten til å handle er nå, sier han.

Fire satsingsområder

Han trekker fram fire områder:

  • Avkarbonisere olje og gass
  • Industrialisere havvind
  • Levere kommersiell transport og lagring av CO2
  • Levere hydrogen i industriell skala

Av disse er det havvind Opedal ser for seg vil stå for det største investeringsbehovet, det vil si rundt 220 mrd. Det stipuleres til 80 milliarder kroner karbonfangst og lagring, mens 50 mrd er tenkt satt av til hydrogenprosjekter.

Spleiselag med flere parter

Han tar til orde for et spleiselag for å hente inn 350 mrd kroner i investeringer til dette løftet. Selv vil Equinor sette av rundt 100 mrd til satsingen. Han mener også staten bør kunne bidra med 50 mrd.

Opedal framhever at Equinor også vil invitere andre selskaper og miljøer inn i samarbeidet, som for eksempel leverandørindustrien og forskningsmiljøene. LO og NHO har allerede uttrykt sin støtte, ifølge VG.