Kraftsituasjonsrapporten fra NVE viste forrige uke at krafteksporten i uke 29 var tredoblet. Denne uka viser rapporten helt andre tall - krafteksporten har blitt redusert med 256 GWh sammenlignet med uka før. Dette er en såpass stor reduksjon at vi, i uke 30, istedenfor endte opp med en nettoimport på 61 GWh. I sørlige Norge har reduksjonen i eksport vært på 263 GWh.