Alle de store nettselskapene har den nye nettleien klar. På fastleddet følger de samme system alle sammen, dog med ulike tariffer.

Noen av selskapene bruker det nye begrepet kapasitetsledd for fastledd, men modellen er den samme: En kapasitetstrapp og kundens topplast avgjør fastleddet hver måned.

På energileddet er det derimot ett selskap som skiller seg ut. Mens alle de andre har lavere energiledd om natten, kjører Lede likt energiledd gjennom hele døgnet.

Fagne og Lede var de eneste av de store selskapene som ikke signerte «forliket» mellom nettselskapene og forbrukerorganisasjonene, en avtale som senere fikk påvirkning på hvordan den endelige nettleie-modellen ble.