Det viser tallene fra Nord Pool søndag.

NO1 (Oslo-området) og NO5 (Bergen-området) får en døgnpris på 1,73 kr/kWh mandag. Det er fortsatt høyt, men «bare» den 7. høyeste prisen hittil i juli. Gjennom døgnet blir strømprisen i dette området svært stabil, nesten uten svingninger.

I NO2 (sørlige del av Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) er fortsatt prisområdet med de suverent høyeste strømprisene i Norge mandag. Døgnprisen er knapt 2,68 øre/kWh. Det gir en pris etter nettleie og avgifter på rundt 4 kr/kWh, før strømstøtten slår inn for forbrukerne og reduserer prisen til knapt 2 kroner, litt avhengig av den lokale nettleia, eget forbruksmønster og påslag fra strømleverandøren.

Klokka 05.00 mandag koster strømmen 1,58 kr/kWh før nettleie og avgifter i hele Sør-Norge. Da er prisen lik. Mens prisen er ganske jevn i Oslo og Bergen deretter, øker den til 3,70 kr/kWh klokka 08.00 i NO2. Deretter faller prisene litt, før de igjen stiger til over 3 kr/kWh fra klokka 19 og ut kvelden.

De to foregående mandagene har døgnprisene i NO2 vært langt over 3 kr/kWh. Dermed er dette den «billigste» mandagen på tre uker.

Made with Flourish

I NO3 (Midt-Norge) og NO4 (Nord-Norge) er prisbildet akkurat som før. Prisen er omtrent 2 øre/kWh gjennom hele døgnet.

Går fra eksport til import i sør

Strømmen sendes dit prisene er høyest. Tidligere i sommer har det stort sett vært eksport fra NO2. En viktig delforklaring har vært at strøm har gått fra NO1 til NO2.

Mandag skjer det imidlertid en ting som endrer bildet. I Storbritannia faller prisene til under prisnivået på Sørlandet. Særlig fra klokka 08.00 og ut dagen, er strømmen dyrere i NO2 enn i England.

Dermed får vi faktisk en situasjon der Norge ikke eksporterer strøm til Storbritannia i det hele tatt mandag. I stedet importerer NO2 11,1 GWh derfra.

Det er riktignok noe eksport til både Danmark og Tyskland, men dette mer enn oppveies av innenlands flyt fra Østlandet og Vestlandet til Sørlandet. Mandag blir det dermed en netto import av strøm av nesten 30 GWh til Norges dyreste strømområde. Det vil i utgangspunktet bety at produsentene i NO2 mandag kan spare på vannet. Sørlandet har fortsatt den laveste fyllingsgraden i vannmagasinene i moderne tid.

På grunn av risikoen for en svært angstrent kraftsituasjon til vinteren, skal de om lag 20 viktigste kraftprodusentene i Sør-Norge fra 1. august rapportere til NVE blant annet hvordan de disponerer vannressursene. NVE selv konkluderte i sin nyeste rapport om kraftsituasjonen at det nå spares vann i NO2. Disse rapportene kommer hver onsdag.

For Norge samlet sett er bildet litt annerledes. Vi eksporterer strøm til Sverige på tre ulike forbindelser mandag, med en netto eksport dit på drøyt 20 GWh. Totalt er den norske nettoeksporten av strøm mandag på 35 GWh.

Grafikken under viser flyten av strøm inn og ut av Sørlandet (NO2).

Made with Flourish