Det er hydrologien som styrer alt på det nordiske kraftmarkedet og fredag går prisene ytterligere ned som følge av mye