Ikke siden sommeren 2019 har karbonprisen vært på samme nivå som nå og mandag, og utover ettermiddag har prisen krøpet opp mot 30 euro. Kvoteprisene driver Tyskland opp og på den lengre kurven lar Norden seg påvirke.