Tirsdag omsettes CO2-kvoter for over 35 euro som bidrar til at alt fossilt øker i kostnad. Samtidig øker både oljepris og kraftprisene over hele Europa. – Den hydrologiske balansen ti dager frem er den 15,8 TWh. Det betyr