Fra 2017 til 2021 har fornybare kraftkilder fått stadig mer medieoppmerksomhet. Dette er med unntak av vindkraft, som siden 2020 har hatt en tibakegang. I starten av 2022 har imidlertid vindkraften-trenden snudd. Den nyeste målingen Retriever har gjort viser at vindkraft er veldig i vinden for tida, kanskje både billedlig og bokstavelig talt.

Ane Kathrine Strand i Retriever Norge. Foto: Retriever Norge

– Tall fra første halvår av 2022 viser at interessen for både havvind og solkraft fortsatt er stor, sier analysesjef i Retriever, Ane Strand i en e-post til Europower.

Havvind og havvindutbygging

I første halvår 2020, skrev norske medier om vindkraft 10.730 ganger og om havvind 3366 ganger. Første halvår i år faller omtalen av vindkraft til 8505 omtaler, mens havvind øker til 7596 omtaler. For havvind er veksten fra andre halvår 2021 på hele 57 prosent.

– Sentralt i omtalen er regjeringens havvindsatsning. Også Equinor gjør seg godt bemerket i omtalen av havvind, sier Strand.

Undersøkelsen fra Retriever viser at det er totalt 7600 oppslag så langt i år som omhandler havvind og havvindutbygging. Equinor gjør seg særlig bemerket i omtalen av havvind – nevnes i 1350 av totalt 7600 oppslag om havvind og havvindutbygging.

Informasjonsdirektør i Equinor Sissel Rinde sier at hun opplever at det er stor interesse rundt alle Equinors prosjekter.

– Både innenfor olje og gass, lavkarbon og fornybar energi, skriver hun i en e-post til Europower.

Se alle tallene nederst i denne saken.

Fakta om analysen

Retriever Norge har utført målingen på oppdrag av Europower.

Kildegrunnlaget inkluderer majoriteten av norske aviser på papir, magasiner og tidsskrift, i tillegg til alle landets nettaviser og de største og mest toneangivende redaksjonelle fjernsyns- og radiosendingene.

Det er foretatt søk i norske medier på norsk.

Tilstreber åpenhet i Equinor

Tidligere har det vært Equinors oljefunn og oljeproduksjon som har vært mye omtalt, men nå er det altså deres havvind-satsing som mediene bryr seg om.

– Har dere en strategi for å få oppmerksomhet for deres fornybare prosjekter?

– Vi tilstreber å være åpne rundt all vår aktivitet, og svarer på alle mediehenvendelser så langt vår kapasitet strekker til. I tillegg sender vi ut pressemeldinger når vi ser behov for å informere bredt om viktige milepæler eller andre betydningsfulle hendelser, sier Rinde.

Blant avisene viser undersøkelsen fra Retriever at det er Finansavisen som fatter mest interesse for både havvind og solkraft det siste halvåret.