Handelshøyskolen BIs årlige undersøkelse, Norsk Kundebarometer, viser at strømleverandørene scorer dårlig når det kommer til kundetilfredshet. Fjordkraft, Fortum og Hafslund Strøm havner langt nede på lista, skriver Dagens Næringsliv.

– Disse resultatene viser jo at både strømbransjen som en helhet og vi som selskap har et stort forbedringspotensial, skriver Kristian Myrseth, PR Manager i Fortum strøm, i en e-post til Europower.

Høye strømpriser

Myrseth vil likevel gi litt av skylden til de høye strømprisene som har vært.

– Historisk har det vært en tett kobling mellom strømpriser og kundetilfredshet, så at rekordhøye strømpriser derfor kan slå ut på den måten kommer ikke som noen overraskelse.