Mørenett og Linja opplyser i en pressemelding i dag at de nå har startet en utredning av en mulig sammenslåing av de to nettselskapene. Utredningen gjennomføres i løpet av første halvår neste år og håpet er at de kan lande en sammenslåing i løpet av høsten 2022.

Lykkes selskapene med forhandlingene vil det nye nettselskapet få rundt 100.000 kunder i distribusjonsnettet. I tillegg vil de sitte med det overordnede regionale distribusjonsnettet fra Sognefjorden til Trøndelags-grensen.

– Vi vil da sitte med en nettkapital på rundt 4,5 milliarder kroner, forteller Rune Kiperberg, administrerende direktør Mørenett, til Europower

Mørenett har lenge sett på mulighetene for å samle alle nettselskapene i Møre og Romsdal.